Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης  
 


  Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης  
 
Χρήστος Σινάνης Πρόεδρος
Ελευθέριος Αναστασάκης Εκπρόσωπος του ΣΕΒ, Αντιπρόεδρος
Περικλής Αγάθωνος Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, Mέλος
Βασίλειος Σουλάκης Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Mέλος
Χριστάνα Χρυσούλα Εκπρόσωπος του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Mέλος
Διονύσιος Μακρής Εκπρόσωπος του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Mέλος
Γκέγκας Αθανάσιος Εκπρόσωπος του Υπ. Εθνικής Άμυνας, Mέλος
Ιωάννης Παπαδάκης Εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών Ροδόπης, Mέλος
Μανάλης Νικόλαος Εκπρόσωπος του Yπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Mέλος
Σάββας Πελτέκης Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου, Mέλος
Γεώργιος Μπαμόπουλος Εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, Mέλος
Βασιλική Καραούλη Εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας, Mέλος
Μαρία Λαμπράκη Εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Mέλος

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr