Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης  
 

  Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης  
 
Εμμανουήλ Τερροβίτης Πρόεδρος
Περικλής Αγάθωνος Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, Αντιπρόεδρος
Αυγή Οικονομίδου Εκπρόσωπος του ΣΕΒ, Mέλος
Οδυσσέας Γεώρμας Εκπρόσωπος του Υπ. Ανάπτυξης & Οικονομίας, Mέλος
Αθανάσιος Γκέγκας Εκπρόσωπος του Υπ. Εθνικής Άμυνας, Mέλος
Παντελία Γκούρα Εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας, Mέλος
Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης, Mέλος
Παναγιώτης Χαρούπιας Εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, Mέλος
Μαρία Λαμπράκη Εκπρόσωπος του Yπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Mέλος
Ελένη Δημοπούλου Εκπρόσωπος του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, Mέλος
Γεώργιος Μηλιάδης Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Mέλος
Παναγιώτης Τσώνης Εκπρόσωπος του ΤΕΕ, Mέλος
Γεώργιος Πολυχρόνης Εκπρόσωπος της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Mέλος
Γεώργιος Σταματίου Εκπρόσωπος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Μέλος
Αργυρώ Σταυρουλάκη Εκπρόσωπος των Ενώσεων Καταναλωτών, Μέλος

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr