Διοικητικό Συμβούλιο Ε.ΣΥ.Δ.
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Διοικητικό Συμβούλιο Ε.ΣΥ.Δ.
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Διοικητικό Συμβούλιο Ε.ΣΥ.Δ.  
 

  Η σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Ε. Τερροβίτης Πρόεδρος
Κ. Βουτσινάς Διευθύνων Σύμβουλος
Γ. Τσουράκης Mέλος
Ο. Πάνου Εκπρόσωπος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, Mέλος
Ι. Καραγιάννης Εκπρόσωπος του ΣΕΒ, Mέλος
Ε. Ευθυμιάδης Εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ, Mέλος
Ι. Σιταράς Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Ε.ΣΥ.Δ., Mέλος

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr