Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού  
 

ΥΠ.Α.Α.Τ., Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Κ.Κ.Θ.): 1. Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης των Πτηνών) του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας Λοιμωδών Νοσημάτων & Βρουκελλώσεων, 2. Εργαστήριο Ιολογικών – Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών του Τμήματος Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε., 3. Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων, Ελέγχου Ζωοτροφών & Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων, του Τμήματος Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού & Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών & Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων
Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 80, 54627 
Πόλη Θεσσαλονίκη 
Νομός Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο 2310 566030 
FAX 2310 552023 
Email kkith@otenet.gr 
Ιστοσελίδα  

  Διαπιστεύσεις Εργαστηρίου  
 
Πρότυπο Διαπίστευσης:
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 - Δοκιμές
Αριθμός Πιστοποιητικού:
844-2
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού:
22.11.2012
ΕΠΕΔ:
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά

Μικροβιολογικές δοκιμές

  • Τρόφιμα, προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση
  • Aγροτικά προϊόντα (περιλαμβάνονται οι ζωοτροφές)
  • Κτηνιατρικά δείγματα

Βιολογικές, βιοχημικές δοκιμές

  • Κτηνιατρικά δείγματα

επιστροφή

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr