Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

1ο Τάγμα Υποστηρίξεως Αεροδρομίου, Εργαστήριο Δοκιμών του Τμήματος Ανάλυσης Ορυκτελαίων
Αναλυτικά στοιχεία...

2ο Τάγμα Υποστήριξης Αεροδρομίου, Μικτός Λόχος Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Ανάλυσης Ορυκτελαίων
Αναλυτικά στοιχεία...

424 Γενικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Φαρμακευτική Υπηρεσία, Φαρμακείο, Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας - Φαρμακοκινητικής
Αναλυτικά στοιχεία...

791 ΤΕΦ, Λόχος Αρτοποιίας, Διμοιρία Εργαστηριακού Ελέγχου Αλεύρων, Εργαστήριο Μηχανικών Δοκιμασιών Αλεύρων
Αναλυτικά στοιχεία...

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Βιοχημικό εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

884 ΠΑΒΕΤ (Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων), Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσεως Ι
Αναλυτικά στοιχεία...

Access to Genome - ATG ΙΚΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Βάρης, Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Καβάλας, Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Καλαμάτας, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανωνύμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr