Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΥΑΑΤ, Κτηνιατρικό εργαστήριο Λάρισας, Α. Τμήμα Εργαστηριακής Διαγνωστικής, Εθνικό εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης - Β. Τμήμα Ειδικής Παθολογίας, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΥΠ.Α.Α.Τ., Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Κ.Κ.Θ.): 1. Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης των Πτηνών) του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας Λοιμωδών Νοσημάτων & Βρουκελλώσεων, 2. Εργαστήριο Ιολογικών – Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών του Τμήματος Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε., 3. Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων, Ελέγχου Ζωοτροφών & Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων, του Τμήματος Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού & Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών & Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών - Εργαστήριο Αναφοράς Προσδιορισμού Αλκαλικής Φωσφατάσης
Αναλυτικά στοιχεία...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λάρισας)
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Έρευνας, Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.), Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς (Ξυλόκαστρο)
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αργολίδας, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αργολίδας, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Αναλυτικά στοιχεία...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr