Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Τεχνολόγων Αντιρύπανσης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΕΙ Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Υγείας των Ζώων - Υγιεινής & Ποιότητας Τροφίμων με ακρωνύμιο: LABACCRED - TEIEP - 01 (ΦΕΚ 281/11-02-2016)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΕΙ Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Εργαστήριο Ταυτοποίησης Φυτοπαθογόνων Βακτηρίων και Μυκητών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ - Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΕΡΤΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναλυτικά στοιχεία...

Τεχνολογίες Εντολής Ελέγχου Επικοινωνιών Α.Β.Ε.Ε. (C3T), Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Τσιμέντων, Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών και Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ - Μ. Παπιδάκη - Α. Καμηλάκη Ο.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | επόμενη

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr