Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Τεχνολόγων Αντιρύπανσης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ - Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΕΡΤΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναλυτικά στοιχεία...

Τεχνολογίες Εντολής Ελέγχου Επικοινωνιών Α.Β.Ε.Ε. (C3T), Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Τσιμέντων, Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας του Εργαστηριακού Τομέα της Αποκεντρωμένης μονάδας «Έλενα Βενιζέλου» του Γενικού Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα»
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Εμβολίων, Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ
Αναλυτικά στοιχεία...

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών και Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ - Μ. Παπιδάκη - Α. Καμηλάκη Ο.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr