Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, Τμήμα Εργαστηρίων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Κέντρο Περιβάλλοντος"
Αναλυτικά στοιχεία...

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου, ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ Α.Ε., Εργαστήριο Ελέγχου Νερών και Λυμάτων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε., Εργαστήριο Διακριβώσεων Δεξαμενών
Αναλυτικά στοιχεία...

Πλάσμα Ιατρική Α.Ε. - Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

Πλίνιος Α.Ε., Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος
Αναλυτικά στοιχεία...

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Κεντρικά Εργαστήρια
Αναλυτικά στοιχεία...

Πουλάκης Πέτρος (Bioanalysis Lab)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ (ΜΕDISYN EQAS)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ (My cells - Μόσχευμα Ζωής –LIAISON)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr