Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ" , Εργαστήριο Ελέγχου Doping
Αναλυτικά στοιχεία...

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - Ι. Α. Ε.- Υποκατάστημα Κερατσινίου
Αναλυτικά στοιχεία...

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - Ι. Α. Ε.- Υποκατάστημα Χαϊδαρίου
Αναλυτικά στοιχεία...

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ- Ι. Α. Ε. - Κεντρικό εργαστήριο Κορωπίου
Αναλυτικά στοιχεία...

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ- Ι. Α. Ε. - Υποκατάστημα Αχαρνών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ- Ι. Α. Ε.- Υποκατάστημα Περάματος
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr