Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΚΕΝΟΚ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

Κοσμοϊατρική, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΚΥΤΤΑΡΟ - Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο - Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Αναλυτικά στοιχεία...

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας - Βιοχημικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας - Κυτταρολογικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας - Μικροβιολογικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας - Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας - Παθολογοανατομικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Κωτσαδάμ Παναγιώτα του Λουκά - Βαθμονομήσεις Επιθεωρήσεις Δεξαμενών "Calibration Services"
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr