Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Ι. Παπάτσας & Σια Ε.Ε «EUROLAB»
Αναλυτικά στοιχεία...

Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιωάννης Α. Γκουλιώνης
Αναλυτικά στοιχεία...

Ιατρόπολις Μαγνητική Τομογραφία, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αναλυτικά στοιχεία...

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Σπερματολογίας "Γ. Λυμπερόπουλος"
Αναλυτικά στοιχεία...

Ιδιωτικό Πολυιατρείο MMC Ιατρική Φροντίδα
Αναλυτικά στοιχεία...

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Της Ακαδημίας Αθηνών
Αναλυτικά στοιχεία...

Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ, Εργαστήριο Διάγνωσης Έργων Τέχνης
Αναλυτικά στοιχεία...

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ι.Ε.Α.), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΙΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ – ΒΟΥΖΑΡΑΣ Δ. –ΚΟΝΤΑΡΑ Κ. Ο.Ε..
Αναλυτικά στοιχεία...

ΙΣΤΟΣ Ανανεώσιμες Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | επόμενη

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr