Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε., Εργαστήριο Μετρήσεων και Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού (Εργαστήριο Ύδρευσης), Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Αποχέτευσης)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΥΔΑΠ ΑΕ , ΥΕΠΒΑΛ, Εργαστήριο Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Δ/νση Ποιότητας, Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Εργαστήρια Μεταμόρφωσης Αττικής της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων (Υ.Ε.Π.Β.Α.Λ.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Ευρωγενετική Α.Ε., Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
Αναλυτικά στοιχεία...

Ευρωπαϊκό Κέντρο Γενετικής & Ταυτοποίησης DNA Α.Ε., DNAlogy SA
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr