Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Ερευνητικό Κέντρο Ελέγχου Υδάτων και Τροφών (Ε.ΚΕ.Υ.Τ.)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε., Εργαστήριο Δοκιμών Δομικών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε., Εργαστήριο Μετρήσεων και Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού (Εργαστήριο Ύδρευσης), Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Αποχέτευσης)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΥΔΑΠ ΑΕ , ΥΕΠΒΑΛ, Εργαστήριο Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Δ/νση Ποιότητας, Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Εργαστήρια Μεταμόρφωσης Αττικής της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων (Υ.Ε.Π.Β.Α.Λ.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Ευρωγενετική Α.Ε., Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
Αναλυτικά στοιχεία...

Ευρωπαϊκό Κέντρο Γενετικής & Ταυτοποίησης DNA Α.Ε., DNAlogy SA
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr