Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ «Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ»
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων, Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΠΑΠΕΝ στα Χανιά
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) , Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων, Μονάδα Ελέγχων ATP, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕργαστήριοΤοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, Μπενακείο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, Polyeco Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Προγράμματα ELQA)
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr