Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Εργαστήριο Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), Αιματολογικό τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωργικής Έρευνας - Γιαννιός Δ. Κωνσταντίνος - ENVIROLABS
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Μορφολογικής και Mοριακής Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Ιατρική σχολή Α.Π.Θ., ΓΠΝ Ιπποκράτειο
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Μονάδα Απομόνωσης & Χαρακτηρισμού Φυσικών & Συνθετικών Προϊόντων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ποιότητας Διακοσμητικών Πετρωμάτων 'Λίθος' της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr