Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Εργαστήριο Ακτινοπροστασίας, Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής, Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Αναλύσεων και Ποιοτικού Ελέγχου QLAB Ι.Κ.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Αναλύσεως Εδαφών, του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΙΧΤΕΛ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων της FOREST ENERGY Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ. Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Αντοχής Υλικών / Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Βαλλιστικών Δοκιμών – Βλητικός Σταθμός ΣΕΥ της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γενική Κλινική Περσεύς, Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε. (Metropolitan Hospital)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Βιοχημικού-Φυσικοχημικού Ελέγχου & Καταλοίπων σε Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού & Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών & Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης (Ε.ΓΕ.ΤΑ.), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήριο Γεωργικών και Χημικών Αναλύσεων -Aral ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr