Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, Διαγνωστικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υλικών (ΕΛΚΕΠΗΥ) Α.Ε.Β.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ) Α.Ε., Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΕΤΣ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε., Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων, Εργαστήριο Δοκιμών - Αθήνα
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε., Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους ΓΧΚ, Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους, ΓΧΚ, Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ΓΧΚ, Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης,Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Σερρών
Αναλυτικά στοιχεία...

Εργαστήρια των Tμημάτων 1. Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας Μαστού 2. Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών 3. Μοριακής Διαγνωστικής , Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων 4. Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών της Διεύθυνσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (Δ.Κ.Κ.Α.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΜΥΛΩΝΑ
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr