Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΕΛΚΕΘΕ , Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας , Βιογεωχημικού Εργαστηρίου
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΠΥΡΚΑΛ), Εργαστήριο Διαστασιακών Μετρήσεων και Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Διεύθυνση Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας, Εργαστήριο Τμήματος Χημείου
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε., Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας & Αιμοδοσίας, Διεργαστηριακό Σχήμα για την Αξιολόγηση Επίδοσης στο Επίχρισμα του Περιφερικού Αίματος
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Τεχνοδομική Ενεργειακή Α.Ε., Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, Διαγνωστικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υλικών (ΕΛΚΕΠΗΥ) Α.Ε.Β.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ) Α.Ε., Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr