Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΓΟ Δήμητρα Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΚΕΘΕ , Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας , Βιογεωχημικού Εργαστηρίου
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΠΥΡΚΑΛ), Εργαστήριο Διαστασιακών Μετρήσεων και Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Διεύθυνση Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας, Εργαστήριο Τμήματος Χημείου
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε., Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε) ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΟ.ΓΕ),ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ,Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων Νερών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας & Αιμοδοσίας, Διεργαστηριακό Σχήμα για την Αξιολόγηση Επίδοσης στο Επίχρισμα του Περιφερικού Αίματος
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr