Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος - Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών Υψηλών Τάσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών, Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Μονάδα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας & Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Στερεάς Ελλάδας)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Εργαστήριο Δοκιμών Ηλιακών και Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοσκοπίας – Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών προϊόντων Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας ACTC Lab
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΚΠΑ – Ιατρική Σχολή – Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων, Εργαστήριο Φυσικοχημικών Δοκιμών Εδάφους-Νερού-Φυτικών Ιστών
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr