Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

ΔΕΥΑΜ Βόλου,Τμήμα επεξεργασίας Λυμάτων & Διαχείρισης δικτύου Αποχέτευσης–Γραφείο Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού & Βιομηχανικών Αποβλήτων–Εργαστήριο Δοκιμών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑΜΒ, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Νερών
Αναλυτικά στοιχεία...

"Δημήτρης Ιω Οικονομίδης, Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου" ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB &ΣΙΑ Ε.Ε. “ P.C.A. LAB.”
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Δ.Κ.Π.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαγνωστικό Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΕΣΕΑΠ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαγνωστικόν & Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών Υγεία Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαλυνάς Α.Ε. - Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), Δραστηριότητα Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου, Τμήμα Μετρολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε., Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Αναλυτικά στοιχεία...

Διεύθυνση Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Αναλυτικά στοιχεία...

Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων Α.Ε. ( Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ )
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr