Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

"Δημήτρης Ιω Οικονομίδης, Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου" ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB &ΣΙΑ Ε.Ε. “ P.C.A. LAB.”
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Δ.Κ.Π.)
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαγνωστικό Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΕΣΕΑΠ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαγνωστικόν & Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών Υγεία Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαλυνάς Α.Ε. - Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), Δραστηριότητα Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου, Τμήμα Μετρολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε., Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Αναλυτικά στοιχεία...

Διεύθυνση Εργαστηρίων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Αναλυτικά στοιχεία...

Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων Α.Ε. ( Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ )
Αναλυτικά στοιχεία...

Δοκιμή - Σπ.Βασιλείου Ο.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Δομική Πρόοδος Α.Ε., Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr