Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Δ. Παπανδρέου Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Διεύθυνση Δικτύου, Τομέας Εργαστηρίων & Ασυρμάτων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΗ Α.Ε. Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Νοτίου Ελλάδος
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΗ Α.Ε., Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ/Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας
Αναλυτικά στοιχεία...

Δείκτης Υγείας, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Ιατρική ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ, Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Α.Ε., Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας, Τμήμα Μοριακής Μικροβιολογίας, Delta Microlab
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Κομοτηνής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Λάρισας (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας)
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Πάτρας, Γραφείο Ποιότητας Νερών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΔΕΥΑ Σπάρτης, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | επόμενη

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr