Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", Βιοχημικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", Μικροβιολογικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παν. & Αγλαΐας Κυριακού, Μικροβιολογικό - Ορολογικό, Βιοχημικό - Ορμονολογικό, Αιματολογικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας , Ανοσοαιματολογικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Χημείο του Κράτους, ΓΧΚ, Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους, Α' Χημική Υπηρεσία Αθηνών
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Χημείο του Κράτους, ΓΧΚ, Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους, Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Χημείο του Κράτους, ΓΧΚ, Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Χημείο του Κράτους, ΓΧΚ, Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης, Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης, Α' και Β' τμήματα
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Χημείο του Κράτους, ΓΧΚ, Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους, Χημικής Υπηρεσίας Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Τμημα Α΄Εργαστηριακων Ελέγχων (ΠΑΤΡΑ)
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Χημείο του Κράτους, ΓΧΚ, Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, Χημική Υπηρεσία Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Χημείο του Κράτους, ΓΧΚ, Χημική Υπηρεσία Βόλου, Εργαστήρια Γενικού Χημείου του Κράτους
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr