Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Γ. ΜΙΝΕΣΧΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Αναλυτικά στοιχεία...

Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ Α.ΜΠΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε., δ.τ.<> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αναλυτικά στοιχεία...

Γ.Χ.Κ.Κύπρου(07),Εργαστήριο Οικοτοξικολογίας
Αναλυτικά στοιχεία...

Γ.Χ.Κ.Κύπρου(15),Εργαστήριο Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών και Φαρμάκων
Αναλυτικά στοιχεία...

Γ.Χ.Κ.Κύπρου(16),Εργαστήριο Μικροβιολογικού Ελέγχου Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

Γ.Χ.Κ.Κύπρου(21),Εργαστήριο Ελέγχου Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΓΕΝΕΣΙΣ, Μικτή Ιδιωτική Κλινική Γυναίκας Α.Ε. (Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική)
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικές Εφαρμογές Τεχνολογίας και Επιστήμης E.Π.Ε., ΓΕΤΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γ' Κτηνιατρικό Νοσοκομείο
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΕΛΠΙΣ", Βιοχημικό Τμήμα
Αναλυτικά στοιχεία...

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός", Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr