Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Αναλυτικά στοιχεία...

Α. Παγώνης - Ζ. Ζαριφίδης Ο.Ε. "CHEMICO"
Αναλυτικά στοιχεία...

Α.Π.Σ.Ι. "Η Πίνδος", Μικροβιολογικό - Χημικό Εργαστήριο (Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός)
Αναλυτικά στοιχεία...

Αγγειολογικό Ερευνητικό Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Α.Ε., ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Αναλυτικά στοιχεία...

Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ-Λαμπρονίκου Ελ.-Σουλτούκη Ουρ. Ο.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Διεύθυνση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας λυμάτων και ιλύος
Αναλυτικά στοιχεία...

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος του Ηλία -I.C.Lab.
Αναλυτικά στοιχεία...

Αλεξίου Α.Β.Ε.Ε., Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΛΦΑ LAB, Ιδιωτικό διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ, Εργαστήριο Διακριβώσεων Δεξαμενών
Αναλυτικά στοιχεία...

ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ ΕΠΕ
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr