Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

AFFIDEA Ευρωιατρική Ψυχικού, Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AGENT A.B.E.E.
Αναλυτικά στοιχεία...

Agrolab A.E
Αναλυτικά στοιχεία...

ALFA Measurements, Α. Τσιπούρη - Ν. Χατζηφώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

ALGOSYSTEMS SA, Εργαστήριο Διακριβώσεων
Αναλυτικά στοιχεία...

Aliment Lab
Αναλυτικά στοιχεία...

ALK Laboratory
Αναλυτικά στοιχεία...

Alpha Prolipsis, Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
Αναλυτικά στοιχεία...

Analysis- Αργυρίου Κ. Βαΐτσα -Εργαστήριο αναλύσεων Υδάτων και Τροφίμων
Αναλυτικά στοιχεία...

ARC Labs Α.Ε.
Αναλυτικά στοιχεία...

Athens Eye Κλινική Α.Ε. (Ειδική Οφθαλμολογική Κλινική), Κεντρικά Εργαστήρια
Αναλυτικά στοιχεία...

ATL & AUST Laboratories
Αναλυτικά στοιχεία...


 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr