Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κατάλογος Διαπιστευμένων Οργανισμών  
 

Access to Genome - ATG ΙΚΕ
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Βάρης, Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Καβάλας, Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Καλαμάτας, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανωνύμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Κοζάνης Απεικονιστικό, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εεργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Κοζάνης Βιοπαθολογικό, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Κρήτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανωνύμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Πειραιά Βιοπαθολογικό, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Σπάρτης, Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...

AFFIDEA Ευρωιατρική Χανίων Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία
Αναλυτικά στοιχεία...


προηγούμενη | 1 | 2 | 3 | επόμενη

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr