Διαδικασίες
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Διαδικασίες
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Διαδικασίες  
 

Διαδικασία Διαπίστευσης Περιβαλλοντικών Επαληθευτών
Διαδικασία Ενημέρωσης Αρμοδίων Αρχών Για Τη Διαπίστευση Περιβαλλοντικών επαληθευτών
Διαδικασία Επέκτασης Της Τεχνικής Ικανότητας Του Ε.ΣΥ.Δ.
Διαδικασία Eκτίμησης Iκανοποιήσης του Πελάτη 
Διαδικασία Εποτείας Διαπιστευμένων ή Αδειοδοτημένων Αλλοδαπών Περιβαλλοντικών Επαληθευτών  (.pdf)
Διαδικασία Επιτήρησης στον Υ.Τ
Διαδικασία Προσφυγών και Παραπόνων
Διαδικασίες Διαπίστευσης
Διαδικασίες Διαπίστευσης Εργαστηρίων Πολλαπλών Τοποθεσιών
Διαδικασίες Προγραμμάτων Δοκιμών Ικανότητας

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr