Επικοινωνία
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Επικοινωνία
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Επικοινωνία  
 

Ε.ΣΥ.Δ.
Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76
Τηλ.: 210 7204600
Fax: 210 7204555

Οδηγίες Πρόσβασης προς τα γραφεία του Ε.ΣΥ.Δ.

  Φόρμα Επικοινωνίας  
 
Ονοματεπώνυμο:
(απαιτείται)
Τηλέφωνο:
(απαιτείται)
e-mail:
Μήνυμα:
(απαιτείται)
  Παρακαλώ εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:


Χαρακτήρες: (απαιτείται)
Αν οι χαρακτήρες δεν είναι ευδιάκριτοι πατήστε εδώ για την ανανέωση της εικόνας.
   

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr