Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ECIBC OPEN CALL: INVITATION TO EXPRESS INTEREST FOR BREAST CANCER SERVICES AND STAKEHOLDERS (Deadline: 18 September 2018)


The European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) is pleased to announce the opening of the Invitation to express interest for Breast Cancer Services and stakeholders.

This invitation is addressed to national stakeholders wishing to be informed of and included in the exchanges and feedback collection anticipating the Piloting of the European Breast QA scheme.

These stakeholders include: ECIBC National Contacts (who will also have a coordinating role in this exercise), breast cancer services (screening programmes, hospitals, hospices and other services, such as diagnostic-imaging services), health institutes, professional bodies, academia, associations of service providers, health ministries, health authorities, national accreditation bodies, conformity assessment bodies, existing licensing authorities/bodies, cancer societies, patients advocacies, charities, service users organisations and insurance schemes.

Your proactive contribution in fostering ECIBC implementation is greatly appreciated. ECIBC is being developed with a transparent, bottom-up, inclusive approach: the constant feedback and engagement from countries, citizens, and professionals enriches its agenda and will ensure full feasibility and implementability of the future scheme.

This invitation will remain open until the launching of the call for piloting of the European Breast QA scheme. The supporting materials on the webpage will be updated during this exercise, and you will be notified of any updates regarding this invitation.

Looking forward to your contribution, we wish to thank you and send you our kindest regards,

Healthcare Quality / ECIBC Team


European Commission
Directorate General Joint Research Centre
Directorate F – Health, Consumers and Reference Materials
Unit F1 “Health in Society”

via E. Fermi, 2749. TP127
I-21027 Ispra (VA), Italy
+39 0332 789164
JRC-ECIBC@ec.europa.eu
ecibc.jrc.ec.europa.eu

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr