Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
PUBLICATION OF DOCUMENT EA-4/09: ACCREDITATION FOR SENSORY TESTING LABORATORIES


Ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση της ΕΑ-04/09 σχετικά με τη διαπίστευση οργανοληπτικών δοκιμών. Πρόκειται από τις ελάχιστες περιπτώσεις πλέον που η ΕΑ αναλαμβάνει τη έκδοση και επικαιροποίηση τεχνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών. Οι εργασίες για την εν λόγω Οδηγία έγιναν από ομάδα στην οποία συμμετείχαν τρείς εκπρόσωποι του Ε.ΣΥ.Δ. (Ι. Σιταράς, Μ. Κουππάρης και Ε. Χριστοπούλου), ένας του FINAS  (Φινλανδία) και ένας από τον ΕΝΑC (Ισπανία). Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη νέα έκδοση της ΕΑ-04/09 της λόγω και του αριθμού των Εργαστηρίων οργανοληπτικών δοκιμών σε ελαιόλαδο που έχει διαπιστεύσει το Ε.ΣΥ.Δ..

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr