Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
EUROPEAN COMMISSION INITIATIVE ON BREAST CANCER – BROCHURE


EUROPEAN COMMISSION INITIATIVE ON BREAST CANCER

Tο ερευνητικό κέντρο Joint Research Center (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Health and Consumers Directorate-General (DG SANCO) και κατόπιν σχετικής διατυπωμένης βούλησης της Ευρωπαϊκής  Ένωσης να συμβάλλει στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχήματος ελέγχου ποιότητας (European QA scheme) των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που αποβλέπουν στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, υποστηρικτική-παρηγορητική θεραπεία, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν υποτροπών του καρκίνου του μαστού.

Ο σχεδιασμός του ανωτέρω σχήματος θα βασιστεί σε σχετικές Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες με τον προληπτικό έλεγχο και τη διάγνωση (European Guidelines)  και  σε σχετικά πρότυπα διαπίστευσης και πιστοποίησης (ISO 15189:2012, ISO 17025:2005, ISO 9001:2008, CEN 15224:2012). Η συμμετοχή στην ανάπτυξη του ανωτέρω σχήματος προβλέπεται να είναι προαιρετική και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωσή του μέχρι το 2016. Σκοπός του ανωτέρω εγχειρήματος αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας  για τον καρκίνο του μαστού, μέσω της συμμόρφωσης, με τις απαιτήσεις του σχήματος, όλων των συμμετεχόντων.

EUROPEAN COMMISSION INITIATIVE ON BREAST CANCER – BROCHURE

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr