Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ EA 2/17


“EA Document on Accreditation for Notification Purposes”

Το έγγραφο υποχρεωτικής εφαρμογής EA 2/17 M:2016 "EA Document on Accreditation for Notification Purposes" εφαρμόζεται συμπληρωματικά των προτύπων διαπίστευσης.

Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης,  που επιλέγεται από έναν οργανισμό που επιθυμεί αξιολόγηση/διαπίστευση στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών νέας προσέγγισης σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης (ενότητα), με σκοπό την κοινοποίησή του, συμπληρώνονται με τις απαιτήσεις του εγγράφου ΕΑ 2/17 M:2016.

EA 2/17 M:2016 "EA Document on Accreditation for Notification Purposes"

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr